استقلال، آزادی و حاکمیت ارزشهای اسلامی از آرمان های شکل گیری انقلاب بود

در سطح جهانی بحران ساختاری اقتصادی – و به تبع آن بروز بحران در اقتصاد سیاسی ایران – پس از افزایش و کاهش قیمت نفت آغاز شد. این بحران جهانی از درون رشد سریع اضافه تولید و انباشت و پیش رفت تکنولوژی و گسترش جهانی سرمایه و متعاقب آن کاهش نزولی نرخ سود شکل بسته بود... دوران دیگری از تباهی آغاز شده بود... ارزیابی انقلاب ایران تنها بر بستر چنین جهانی ممکن است
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

مهاباد - ایرنا - امام جمعه میاندوآب گفت: کسب استقلال، آزادی و حاکمیت قوانین و ارزش های اسلامی در ایران از آرمان های تاریخی و مهم در شکل گیری انقلاب اسلامی در کشور بود.

منابع خبر