در حمله‌ پلیس کامبوج به کارگران معترض سه تن کشته شدند

صدای آلمان - ۱۳ دی ۱۳۹۲

در پی ادامه تظاهرات و اعتصاب کارگران در کامبوج، روز جمعه نیروهای امنیتی به مقابله با معترضان در خیابان های پنوم پن، پایتخت برخاستند. صدها کارگر یک…

    


منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ دی ۱۳۹۲