غسل و تدفین اموات کرونایی در بهشت زهرا (س) تهران

خبرگزاری میزان - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
منابع خبر
موضوعات مرتبط: بهشت زهرا تهران تدفین

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۴ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۷ فروردین ۱۳۹۹