میوه‌های مسکن مهر چیده نشد/ گرانی با طعم مسکن مهر!

میوه‌های مسکن مهر چیده نشد/ گرانی با طعم مسکن مهر!
آفتاب
آفتاب - ۵ اسفند ۱۳۹۱

در حالی که وزیر راه و شهرسازی اواخر سال ۹۰ از چیدن میوه‌های مسکن مهر در سال ۹۱ خبر داده بود اما با نزدیک شدن به پایان سال، بخش زیادی از متقاضیان واحدهای خود را تحویل نگرفته اند و تنها ۵۰ درصد واحدها در استان تهران به متقاضیان تحویل داده می‌شود.به گزارش خبرنگار مهر، اوایل سال گذشته بود که ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با مهر وعده خانه دار شدن تمامی ایرانیان را داد و اظهار داشت که تا پایان سال ۹۲ هیچ ایرانی بدون خانه نخواهد بود و اگر سال ۹۰ هم مانند سال ۸۹ با همکاری بانکها همراه باشد، به این هدف می رسیم.

منابع خبر
میوه‌های مسکن مهر چیده نشد تابناک - ۵ اسفند ۱۳۹۱
میوه‌های مسکن مهر چیده نشد جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۱
گرانی با طعم مسکن مهر! پیمانه - ۵ اسفند ۱۳۹۱