دانشجویان جلوی دانشکده پزشکی تجمع کردند / امروز سه شنبه

پیک ایران - ۱۲ مهر ۱۴۰۱

دانشجویان جلوی دانشکده پزشکی تجمع کردند / امروز سه شنبه


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰