بازگشت به کار ۱۹۳ نفر از کارگران شرکت امید فنر با ورود دستگاه قضایی در استان قم

خبرگزاری میزان - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۹۳ نفر از کارگران شرکت امید فنر با ورود دستگاه قضایی به منظور حل مشکل این واحد تولیدی به کار بازگشتند

منابع خبر