یاقوت زرد دنا کام کشاورزان را شیرین نکرد/ پای دلال در میان است

یاقوت زرد دنا کام کشاورزان را شیرین نکرد/ پای دلال در میان است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۹۲ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: یاقوت شیرین دلال

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰