عکس: اولین پیکان تولید شده در ایران

عکس: اولین پیکان تولید شده در ایران

فردا
فردا - ۲۱ مرداد ۱۳۹۴


منابع خبر

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
فردا - ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
فردا - ۲۱ مرداد ۱۳۹۴