مسی فوتبال را به نام خودش ثبت می کند!(اینفوگرافیک)

حاکمیت خشونت دیگر زن و مرد و کودک نمی شناسد و هر آن چه در مقابل خود می بیند، نابود می کند. با این حال زنان و کودکان همواره خشونت را به طور مضاعف تجربه می کنند. تجاوز به زنان که گوئی ذاتی جنگ است و حاکمیت مردسالارانه و تحقیر که هیچ گاه از جوامع رخت برنبسته، زنان را به ویژه، به قربانیان اصلی جنگ و خشونت تبدیل می کند.
اخبار روز
عصر ایران - ۲۵ آبان ۱۳۹۳

عصرایران - لیونل مسی همه رکوردها را جابه جا کرده او رکوردهای عجیب و غریبی را جابه جا کرده و تقریبا حدود یک سال دیگر وقت می خواهد که همه رکوردهای پاس گل و گل را به نام خودش ثبت کند. اینفوگرافیکی که پیش روی شماست ، نشان می دهد که لیونل مسی تا پایان رکوردهای گل و پاس گل دنیاچقدر فاصله دارد.

منابع خبر