اقتصاد ایران با کرباسیان به کدام سو خواهد رفت؟

اقتصاد ایران با کرباسیان به کدام سو خواهد رفت؟

خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

آقای کرباسیان در صورت انتخاب، راه پرپیچ و خم و ناهمواری را در پیش دارد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز