تیراندازی به اتوبوس یک تیم فوتبال در ترکیه

خبرگزاری فارس - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

تیراندازی به اتوبوس حامل بازیکنان «ترابوزان اسپورت» ترکیه دستکم یک زخمی برجای گذاشت.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴