لحظه ترکیدن زودپز در آشپزخانه + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱استفاده از زودپز به علت نگهداشتن دما و فشار زیاد در خود، باید با رعایت نکات ایمنی انجام شود.

 

 

 

 

 

 

 

کد ویدیو دانلود

فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ آبان ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ آذر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۹ آبان ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ آذر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ تیر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۹ دی ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ فروردین ۱۴۰۱