از اهدای یادگاری به خبرنگاران تا شوخی با مسی!

تابناک - ۳ آبان ۱۳۹۳

رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا در هنگام ترک فرودگاه به خبرنگاران حاضر یادگاری‌‌هایی از این کشور اهدا کرد.
به گزارش فارس، کارلو تاوچیو که قرار بود ساعت ۲۱:۳۰ امشب وارد کشورمان شود با تاخیری حدود یک ساعته به ایران رسید و پس از احوالپرسی حدود یک ساعته در CIP فرودگاه امام خمینی با مهدی محمدنبی و سایر مقامات فدراسیون به جمع خبرنگاران آمده و با آنها گفت‌وگو کرد.
* وی در هنگام حضور در CIP پس از صحبت‌‌های مقدماتی با نبی به همراه هیئت اعزامی با مقامات فدراسیون عکس یادگاری گرفت.
* تاوچیو به محض خروج از CIP از زمانی که قصد مصاحبه با خبرنگاران را داشت با عکس بزرگ تبلیغاتی مسی مواجه شده و به شوخی به خبرنگاران ایرانی گفت جالب است که عکس بازیکنی را اینجا قرار داده‌اید که در جام جهانی به شما گل زده است که این حرف او با خنده حاضرین همراه شد.
* پس از پایان مصاحبه تاوچیو  از همراهانش درخواست کرد تا یادگاری‌هایی از کشور ایتالیا به خبرنگاران اهدا کند.
* در پایان و قبل از ترک اروپا رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا با خبرنگاران عکس یادگاری گرفت.
* مهدی محمدنبی این کار فدراسیون ایران در آوردن رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا به کشورمان را اقدامی بزرگ دانست.

منابع خبر

اخبار مشابه