سعید قاسمی٬ عضو قرارگاه «عمار»: در ایران فقط یک نفر هست که دستور می‌هد

در ایران فقط یک نفر هست که دستور می‌هد
دیگربان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۸ اسفند ۱۳۹۳

سعید قاسمی٬ عضو قرارگاه «عمار» گفته در ایران تنها علی خامنه‌ای است که دستور می‌دهد٬ بقیه باید «مطیع» باشند و شهر قم در وقایع سال ۱۳۸۸ نمره «خوبی» نگرفت. آقای قاسمی افزوده شخصیت «استراتژیست» فقط از آن رهبر است و کسی نمی‌تواند بگوید ما هم دستور دادیم تا «اقتصاد مقاومتی» پیگیری شود. اظهارات این فرمانده…

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز