کشتی سازی در هرمزگان بازوی تحقق اقتصاد دریامحور است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

بندرعباس-ایرنا- بخش قابل توجهی از اهداف اقتصاد دریامحور با استفاده حداکثری از توانمندی هرمزگان در ساخت و تعمیر انواع کشتی قابل تحقق است و می توان آن را بازوی توانمند این حوزه دانست

منابع خبر