برگزاری تریبون آزاد با موضوع «چرا باید رای بدهیم» در بجنورد

برگزاری تریبون آزاد با موضوع «چرا باید رای بدهیم» در بجنورد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰دریافت ۱۳ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: تریبون بجنورد آزاد

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۹ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰