گاف بزرگ دیپلمات تازه‌کار انگلیس در تهران

گاف بزرگ دیپلمات تازه وارد در تهران
خدمت
جهان نیوز - ۳ اسفند ۱۳۹۴

«نیکلاس هاپتون» کاردار تازه وارد انگلیسی ها در تهران در نخستین ماموریت خود با هدف هدایت و مدیریت سیاست های نرم لندن در قبال ایران دچار یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد.

منابع خبر