پیکر ایرج افشار یزدی ایرانشناس معروف تشییع و در بهشت زهرا در مقبره خانوادگی به خاک سپرده شد.