تصویر جدید هابل از یک کهکشان مارپیچ

تصویر جدید هابل از یک کهکشان مارپیچ
فردا
فردا - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

ایسنا:  این کهکشان M96 یا NGC ۳۳۶۸ نیز نامیده می‌شود و یک کهکشان مارپیچ است که فقط در فاصله ۳۵ میلیون سال نوری و در صورت فلکی شیر یا لئو واقع شده است. جرم و اندازه این کهکشان با کهکشان راه شیری برابری می‌کند.

منابع خبر