اخراج بنیتس از زبان مارکا

فوتبالی‌ترین - ۳۰ آبان ۱۳۹۴

این سایت نزدیک به باشگاه مادریدی بیش از ۸۰ هزار پیغام در قالب پیامک، ایمیل، نظر در فضای مجازی و پیام تلفنی با محتوای اخراج قطعی رافائل بنیتس دریافت کرده است

منابع خبر
مارکا؛ بنیتس اخراج می شود تابناک - ۳۰ آبان ۱۳۹۴
اخراج بنیتس از زبان مارکا خبرگزاری فارس - ۳۰ آبان ۱۳۹۴
اخراج بنیتس از زبان مارکا پارس فوتبال - ۳۰ آبان ۱۳۹۴
اخراج بنیتس از زبان مارکا فوتبالی‌ترین - ۳۰ آبان ۱۳۹۴