دویچه بانک هزار و نهصد نفر را اخراج می کند

دویچه بانك آلمان 1900 كارمند خود را اخراج می كند
خبرگزاری جمهوری اسلامی
یورو نیوز - ۱۰ مرداد ۱۳۹۱

مدیر عامل جدید دویچه بانک اصلاحات خود را با کاهش تعداد کارمندان آغاز کرد.

بر اساس طرح صرفه جویی اقتصادی، هزار و نهصد نفر از کارکنان این بانک شغل خود را از دست خواهند داد. از این میان هزار و پانصد نفر در بخش سرمایه گذاری فعالیت می کنند.

آنشو جین که از ماه ژوئن مدیر عامل دویچه بانک شده است دلیل این کار را همگامی با تحولات بازار عنوان کرد.

کاهش تعداد کارکنان، تنها یک بخش از برنامه اصلاحات سه میلیارد یورویی دویچه بانک است.

این اقدام به دویچه بانک اجازه می دهد تا سیصد و پنجاه میلیون یورو در هزینه های خود صرفه جویی کند.

گام بعدی اجرای برنامه اصلاحی، ادغام پست بانک در دویچه بانک است که مقدمات آن آغاز شده، این ادغام نیز موجب کاهش پانصد میلیون یورویی در هزینه ها خواهد شد.

اطلاعات بیشتر بانکها, آلمان, کار

Copyright © ۲۰۱۲ euronews

.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۱۰ مرداد ۱۳۹۱