وزارت راه از اجرای طرح احداث فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) کنار رفت

وزارت راه از اجرای طرح احداث فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) کنار رفت
خدمت
خدمت - ۲ مهر ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب کرد: عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) از وزارت راه و شهرسازی به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تغییر کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را ابلاغ کرد

منابع خبر