اعتراض ایران به موضع کاخ سفید درباره سوءاستفاده از اطلاعات آژانس

تابناک - ۲ مرداد ۱۳۹۴

ایران به ‌دقت رعایت اطلاعات محرمانه را در طول اجرای برجام تحت نظر می‌گیرد و طبق آن اقدام خواهد کرد. انتظار ایران این است که آژانس بیانیه مزبور را محکوم کرده و در اجرای مسئولیت اساسی‌اش برای پایبندی به اصل محرمانگی اطلاعات مرتبط با اجرای پادمان در ایران و وظایفش طبق برجام، اقدامات مناسبی اتخاذ کند

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۲ مرداد ۱۳۹۴