فیلم: حمله به اتوبوس باشگاه استقلال با سنگ

فردا - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

پرتاب سنگ به سمت اتوبوس باشگاه استقلال در مسجد مسلیمان را مشاهده می‌کنید

منابع خبر