پاسخ رضا نصری به حمایت لیلاز از ساخت بمب اتمی

پاسخ رضا نصری به حمایت لیلاز از ساخت بمب اتمی
خبر آنلاین
آفتاب - ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

آفتاب‌‌نیوز :

کارشناس ارشد حقوق و سیاست بین الملل نوشت :

پیمان وستفالی به جنگ ۳۰ ساله پایان داد و دیپلماسی مدرن را بنا کرد کنگره وین ۱۸۱۵ بعد از جنگ های ناپلئونی صد سال صلح برای اروپا به دنبال داشت

پروؤه اتحادیه اروپا ۷۰ سال قدرت های رقیب را به همکاری وادشته است ! آرامش از ایجاد نظام امنیت جمعی بومی منطقه ای می آید نه از تفنگ.

منابع خبر

اخبار مرتبط

رادیو زمانه - ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰