مهاجرت معکوس در روستاها شتاب گرفته است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

اردبیل-ایرنا- مدیر پروژه سرمایه گذاری اشتغال فراگیر روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت با ارایه تسهیلات اشتغال پایدار و فراگیر مهاجرت معکوس در روستاها را شتاب داده است.  

منابع خبر