تصویب دو موافقت‌نامه تجاری حمل‌ونقل بین‌المللی/ اجازه الحاق ایران به تشریفات پروتکل‌های کنوانسیون ورشو

تصویب دو موافقت‌نامه تجاری حمل‌ونقل بین‌المللی/ اجازه الحاق ایران به تشریفات پروتکل‌های کنوانسیون ورشو
خدمت
خدمت - ۲۴ تیر ۱۳۹۴

به گزارش خدمت به نقل از میزان؛ نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه ۲۴ تیر) مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن را با ۱۴۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

در ادامه ماده واحده لایحه مذکور به رأی نمایندگان گذاشته شد که با ۱۵۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این لایحه، موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا، مشتمل بر ۱۶ ماده و پروتکل اصلاحی آن مشتمل بر دو بند به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

در تبصره ۱ این ماده واحده آمده است؛ حل اختلافات موضوع ماده ۱۳ این موافقت‌نامه مربوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

براساس تبصره ۲ این ماده واحده؛ اصلاح موافقت‌نامه موضوع ماده ۱۴ این موافقت‌نامه منوط به رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

همچنین در ادامه نمایندگان با کلیات لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل)‌های اصلاحی ۱، ۲ و ۴ کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بی‌المللی را با ۱۴۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

در ادامه نمایندگان ماده واحده لایحه مذکور را با ۱۴۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس این ماده واحده؛ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که به تشریفات پروتکل‌های اصلاحی ۱ ، ۲ و ۴ کنوانسیون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ میلادی (۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجری شمسی) و اصلاحی آن به موجب تشریفات پروتکل لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی (۵ مهر ۱۳۳۴ هجری شمسی) مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی که در ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی (۳ مهر ۱۳۵۴ هجری شمسی) در مونترال به تصویب رسیده است به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

براساس تبصره این ماده واحده؛ در اجرای این قانون رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است

منابع خبر