خروج قطار باری از ریل در آمریکا

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

یک قطار باری که گفته می‌شود حامل نوعی مایع قابل اشتعال بوده است در ایالت ایلینوی از خط خارج شد. این حادثه باعث آتش سوزی و برخاستن دود غلیظ و سیاه به آسمان و همچنین تخلیه مدارس و خانه‌های منطقه شد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸