سردار مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی شد

سردار مومنی، جانشین ناجا می شود
عصر ایران
الف - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

  با حکم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سردار اسکندر مومنی با حفظ سمت ، به عنوان جانشین فرماندهی ناجا منصوب شد.به گزارش پایگاه خبری پلیس ، سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی ناجا از انتصاب سردار مومنی به عنوان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی خبر داد.معاون اجتماعی ناجا گفت: با حکم فرمانده ناجا سردار مومنی با حفظ سمت به عنوان جانشین فرماندهی ناجا منصوب و هیچ گونه تغییر و تحول مدیریتی دیگری در ناجا رخ نداده است .

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز