صدیقی: در فتنه ۸۸ انگلیس مقابل ایران صف‌آرایی کرد

روز - ۱۰ مهر ۱۳۹۳به گزارش خبرگزاری «تسنیم»٬ کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران در مراسم «شهدای مارنان» تصریح کرد که انگلستان در فکر «نابودی» جمهوری‌ اسلامی‌ست. وی همچنین تحولات پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ را به انگلیس منتسب دانست و گفت: «در فتنه ۸۸ انگلیس خبیث با تمام قدرت برابر ایران صف‌آرایی کرد تا بتواند برای جمهوری اسلامی بحرانی ایجاد کند و شرایط بدی را برای کشور به‌وجود آورد اما ما با تکیه بر خون شهدا از این فتنه جدا شدیم».

وی در ادامه افزود: «به طور قطع زمانی که تمام دنیا علیه ما فعالیت می‌کردند و فتنه‌ای به عظمت فتنه ۸۸ برای ما ایجاد کردند و از تمام ابزارهایشان برای نابودی جمهوری اسلامی استفاده کردند ما توانستیم برابر آنها ایستادگی کنیم و از مشکلات به‌وجود آمده دوری جوئیم».

صدیقی گفت: «وقتی که انگلیس خبیث که فتنه ۸۸ فعالیت‌های بسیاری علیه جمهوری اسلامی انجام می‌دهد و متأسفانه پس از گفت‌وگو رئیس‌جمهور ما علیه جمهوری اسلامی صحبت می‌کند نشان از این است که با جمهوری اسلامی سر عناد دارد و در فکرش نابودی نظام جمهوری اسلامی می‌گنجد».

.

منابع خبر