صد سال پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹

آر اف آی - ۷ اسفند ۱۳۹۹

صد سال پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹

: منتشر شده در ۲۴/۲/۲۰۲۱ - ۱۴:۴۵

سردار سپه و فرزندان او

© DR

کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ دو بازیگر اصلی داشت: سید ضیاء‌الدین طباطبایی یزدی و رضاخان. اولی پس از صد روز نخست وزیری به سبب بی‌کفایتی و اشتباهات سیاسی ناگزیر به استعفا شد و از ایران رفت. اما دومی با شایستگی تمام از نردبان قدرت بالا رفت و پس از پنج سال با به دست آوردن پشتیبانی بسیاری از سرآمدانِ فرهنگی و سیاسی کشور به پادشاهی رسید. البته تاکنون از بازیگر سومی هم در آن کودتا سخن می‌گفتند. مورخانی طراح کودتا را «ادموند آیرونساید»، افسر انگلیسی، می‌دانند.

"صد سال پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ : منتشر شده در ۲۴/۲/۲۰۲۱ - ۱۴:۴۵سردار سپه و فرزندان او© DRکودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ دو بازیگر اصلی داشت: سید ضیاء‌الدین طباطبایی یزدی و رضاخان"اما محمدعلی همایون کاتوزیان که تازه‌ترین اسناد وزارت امور خارجۀ بریتانیا را بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که دولت بریتانیا نقشی در آن کودتا نداشته است. به عقیدۀ او، بریتانیا نه نقشی در برآمدنِ رضاشاه داشت و نه دخالتی در فروافتادن احمدشاه.

  • ایران

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ اسفند ۱۳۹۹