گزارش جدید آژانس حاکی است ایران در زمینه تولید بمب اتمی فعالیت کرده است

کارشناسان غربى: ایران به کمک دانشمندان خارجى به تولید بمب اتمى نزدیک شده است
خبرنامه ملی ایرانیان
رادیو فردا - ۱۷ آبان ۱۳۹۰

خبرگزاری ها گزارش داده اند گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکی است ایران در زمینه تولید بمب اتمی فعالیت کرده است. خبرگزاری ها از این گزارش به عنوان دقیق ترین و قوی ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران یاد کرده اند. این خبرگزاری ها نوشته اند که گزارش جدید آژانس حاوی جزئیات و شواهد تازه ای است که از تلاش های تهران برای دستیابی به توانایی ساخت جنگ افزارهای هسته ای حکایت میکنند. در گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است:" آژانس نگرانی هایی جدی در مورد امکان وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ای ایران دارد." تهران اتهامات درباره تلاش های محرمانه برای تولید سلاح های هسته ای را رد کرده و این اتهامات را ساختگی و بی اساس خوانده است

منابع خبر