پادکست دکه روزنامه ۱ آبان ۱۴۰۰

پادکست دکه روزنامه ۱ آبان ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ آبان ۱۴۰۰خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: در این شماره از پادکست دکه روزنامه با بررسی گزارش‌هایی از روزنامه‌های شهروند، خراسان و اعتماد به موضوعاتی چون نظرسنجی اخیر سایت گالوپ، نگرانی از واردات گاز ایران و دیدار رئیس مجلس با علمای قم پرداخته‌ایم.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3

منابع خبر