حیدری : شاید هر صد سال یک بار بشود اینگونه گل زد ! / جباری بازیکن بزرگی است اما دیگر استقلالی نیست