رشد اقتصاد ایران در پاییز مثبت شد

خبرگزاری میزان - ۹ اسفند ۱۳۹۹

بر اساس پیش بینی پژوهشکده آمار ایران رشد اقتصادی در فصل پاییز با بهبود نسبی به نیم درصد رسیده است

منابع خبر