دردسر‌های مسیر ارتباطی معادن و سنگ‌شکن‌های جوبجی برای اهالی روستا / دانشجویان پیگیرند!

دردسر‌های مسیر ارتباطی معادن و سنگ‌شکن‌های جوبجی برای اهالی روستا / دانشجویان پیگیرند!
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۰ آذر ۱۳۹۹گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * ۱۵ سالی می‌شود که مسیر ارتباطی معادن و سنگ شکن‌های جوبجی از میان منطقه مسکونی روستایی جوبجی عبور کرده و این موضوع به دلیل تردد خودرو‌های سنگین سنگ شکن، پیامد‌هایی به دنبال داشته و صدای مردم را در آورده است

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹