استانداران، امامان جمعه و نمایندگان طرف مشورت باشند

استانداران، امامان جمعه و نمایندگان طرف مشورت باشند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱دریافت ۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آفتاب - ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: امامان جمعه مشورت

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۰ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱