دکتر صادق آئینه‌وند، درگذشت +زندگی نامه و سوابق

دکتر صادق آئینه‌وند درگذشت

فردا
جهان نیوز - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

صادق آینه‌وند رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درگذشت.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
پیک ایران - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴