فوتبال دارد فدا می‌شود/ بدون حق پخش مسافر رایگان سوار می‌کنیم!

فوتبال دارد فدا می‌شود/ بدون حق پخش مسافر رایگان سوار می‌کنیم!
فوتبالی‌ترین
فوتبالی‌ترین - ۹ روز قبل

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال امروز یکشنبه با حضور اعضای مختلف و به صورت اینترنتی برگزار شد.

در این مجمع، مهدی تاج به مرور اقدامات و برنامه‌های فدراسیون و چالش‌های پیش رو پرداخت. وی در بخشی از صحبت‌هایش گفت: تیم ملی بزرگسال ما شرایط خوبی دارد و تیم دوم آسیا است. امیدواریم جایگاه اول را که به ژاپن واگذار کرده‌ایم، پس بگیریم. بازی‌های تدارکاتی کمک می‌کند. می‌خواستیم داور داخلی بگذاریم که در رنکینگ تاثیر نداشت و برای همین داور خارجی برای این بازی‌ها پیش بینی شد.

وی افزود: این بازی‌ها دوستانه است ولی برای انتخاب بازیکن مناسب است و سرمربی برای انتخاب بازیکن تلاش می‌کند و نتیجه شاید در اولویت نباشد.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: تیم ملی رکن اصلی است و نباید کوتاه بیاییم.

"شاید کار خیر و به نفع کشور باشد ولی هیچ کجای دنیا یک بخشی از کشور را به خاطر یک بخش دیگر فدا نمی‌کنند"از همه تشکر می‌کنم. امیدوارم موانع را کنار بگذاریم. یکی از بحث‌ها، بانوان است. امیدوارم خانم منظمی روند رو به رشدی را رقم بزند و از همه موجودی کشور استفاده کند. دیروز تیم ملی بانوان را پرسیدم.

انتظار دارم سطح پراکندگی بازیکنان تیم ملی بانوان در سراسر کشور بیشتر باشد. باید همه ظرفیت‌ها را به خط کنیم. از همه سرمربیان هم باید استفاده بشود. این انتظارم از بانوان است.

تاج تصریح کرد: چالش بعدی حق پخش تلویزیونی است. اگر در آمدی برای فوتبال نباشد، این فوتبال ویران است.

"این حقوق شناخته شده در ایران است.وی گفت: فوتبال پنج حق دارد؛ تبلیغات پیراهن، تبلیغات دور زمین، در آمد روز مسابقه، حق پخش و ترانسفر بازیکن"مثل یک تاکسی است که بگویی ۷۰ تا ۸۰ درصد مسافرانش را رایگان جابجا کند. ما از حق پخش تلویزیونی محروم هستیم. باید ۷۰ -۸۰ مسافر را رایگان سوار کنیم. شاید کار خیر و به نفع کشور باشد ولی هیچ کجای دنیا یک بخشی از کشور را به خاطر یک بخش دیگر فدا نمی‌کنند. حوزه فوتبال به خاطر نبود اصلی ترین در آمد در ایران فدا می‌شود.

این حقوق شناخته شده در ایران است.

وی گفت: فوتبال پنج حق دارد؛ تبلیغات پیراهن، تبلیغات دور زمین، در آمد روز مسابقه، حق پخش و ترانسفر بازیکن. از درآمد روز مسابقه محروم هستیم چون باشگاه‌ها ورزشگاه اختصاصی ندارند. امیدواریم کشور برای این یک راه حل پیدا کند. فدراسیون به تنهایی توان حل مشکل را ندارد. راه حال این ساده است.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: بعضی از باشگاه‌ها از در آمدهای دولتی استفاده می‌کنند و بعضی هم که اکثراً در فوتسال و فوتبال ساحلی هستند، در بخش خصوصی کار می‌کنند.

"راه حال این ساده است.رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: بعضی از باشگاه‌ها از در آمدهای دولتی استفاده می‌کنند و بعضی هم که اکثراً در فوتسال و فوتبال ساحلی هستند، در بخش خصوصی کار می‌کنند"اگر به این مسائل نرسیم دیر یا زود آسیب می‌بینیم. فوتبال با هیچ پدیده‌ای قابل پیش بینی نیست.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبر آنلاین - ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز