صید ماهی کیلکا در مازندران به ۲هزارو ۶۶۰تن رسید

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

ساری- ایرنا- معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران مقدار صید ماهی کیلکا از دریای خزر در استان را در پنج ماه گذشته ۲هزارو ۶۶۰تن به ارزش ۱۱میلیارد تومان اعلام کرد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸