رونمایی از تندیس سردار سلیمانی در مرز فلسطین اشغالی

رونمایی از تندیس سردار سلیمانی در مرز فلسطین اشغالی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۷ بهمن ۱۳۹۸دریافت ۲۵ MB

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ بهمن ۱۳۹۸