بازار شب عید مشکل گشای تولید/تاثیرات برجام بر تولیدکنندگان لوازم خانگی

حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره ماهانه ۴ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان در دیماه ۹۵ می باشد، حداقل دستمز ۸۱۲ هزار تومان (کمتر از یک پنجم این میزان) برای سال ۹۵ تعیین شده است
اخبار روز
خبرگزاری میزان - ۵ بهمن ۱۳۹۵

دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با بیان این که بازار شب عید می‌تواند تحرک خوبی برای بازار لوازم خانگی باشد، گفت: با نزدیک شدن به شب عید مانند گذشته امید می‌رود تحرک خوبی در بازار شاهد باشیم و تقاضا نسبت به ماه‌های قبل افزایش یابد اما این امر به معنای تحول و افزایش غیر قابل پیش بینی تولید باشیم و تنها انتظار می‌رود تغییری در تقاضا بازار شاهد باشیم

منابع خبر

دیگر اخبار این روز