مجلس یازدهم مکانیزم صحیح نظارتی بر نمایندگان ایجاد کند / نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد

مجلس یازدهم مکانیزم صحیح نظارتی بر نمایندگان ایجاد کند / نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۸ فروردین ۱۳۹۹گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، مجلس یازدهم با تمام فراز و فرودها و نقدهایی که به آنها وارد است، ماه های پایانی فعالیت خود را پشت سر می گذارد. با توجه به اهمیت و جایگاه مجلس«خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با مهدی خطیب دماوندی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی این دانشگاه به بررسی اولویت های حقوقی و قضایی مجلس یازدهم پرداخته در ادامه این گفتگو را می خوانید:

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری میزان - ۴۸ دقیقه قبل
خبرگزاری میزان - ۴۹ دقیقه قبل
خبرگزاری میزان - ۵۱ دقیقه قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۸ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۸ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۸ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۸ فروردین ۱۳۹۹