گزارش و تصاویر خبرگزاری فرانسه از طرح جنجالی ممنوعیت حیوانات خانگی در ایران - Gooya News

گزارش و تصاویر خبرگزاری فرانسه از طرح جنجالی ممنوعیت حیوانات خانگی در ایران - Gooya News
گویا
گویا - ۲۱ آذر ۱۴۰۰

عصر ایران : طرح جنجالی "ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی" در ایران واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی در بر داشته و خشم بسیاری از جمله صاحبان حیوانات خانگی را برانگیخته است.

براساس این طرح متخلفان حدود ۱۰ تا ۳۰ برابر "حداقل دستمزد ماهانه" خواهند شد. خودروهای مورد استفاده برای حمل حیوانات برای ۳ ماه توقیف می‌شود.

طرح جنجالی "ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی" در ایران واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی در بر داشته و خشم بسیاری از جمله صاحبان حیوانات خانگی را برانگیخته است.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز