شروع جمع‌آوری امضا‌های جدید برای طرح سؤال از احمدی‌نژاد

جمع‌آوری امضا‌های جدید برای طرح سؤال از احمدی‌نژاد آغاز شد
آفتاب
کلمه - ۴ آبان ۱۳۹۰

چکیده : طرح سؤال از احمدی‌نژاد برای اجرای شدن نیازمند حد‌اقل ۷۲ امضا است. از این رو تنها سه امضا می‌تواند این طرح را در مجلس به جریان بیاندازد.... جمع‌آوری امضا‌های جدید برای طرح سؤال از محمود احمدی‌نژاد در مجلس آغاز شد. به گزارش خبرآنلاین به دنبال تذکر صبح امروز عوض حیدر‌پور نماینده اصول‌گرای مجلس درباره تعلل در اعلام وصول طرح سؤال از احمدی‌نژاد، فرهنگی عضو هیأت‌رئیسه کل امضا‌های این طرح را ۶۹ نفر اعلام کرد که به گفته وی موجب شده طرح سوال از احمدی‌نژاد از حد‌نصاب خود بیفتد. به دنبال این اظهار‌نظر، مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس و یکی از امضا‌کنندگان طرح سؤال از احمدی‌نژاد در صحن علنی به دنبال گرفتن امضا‌های جدید برای این طرح بود.

"به دنبال این اظهار‌نظر، مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس و یکی از امضا‌کنندگان طرح سؤال از احمدی‌نژاد در صحن علنی به دنبال گرفتن امضا‌های جدید برای این طرح بود"طرح سؤال از احمدی‌نژاد برای اجرای شدن نیازمند حد‌اقل ۷۲ امضا است. از این رو تنها سه امضا می‌تواند این طرح را در مجلس به جریان بیاندازد.  

منابع خبر