خطر پولی شدن بودجه و افزایش نقدینگی در کمین اقتصاد ایران

خبرگزاری میزان - ۱ اسفند ۱۳۹۹

کارشناسان می‌گویند رشد سریع نقدینگی در کنار خطر پولی شدن کسری بودجه، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از تورم در ماه‌های آینده ترسیم کرده است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱ اسفند ۱۳۹۹