توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره دیده نشدن وزیر فنلاندی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه درباره دیده نشدن وزیر فنلاندی توسط ظریف توضیحاتی ارایه کرد.

منابع خبر
توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره دیده نشدن وزیر فنلاندی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵