عزاداری عاشورای حسینی (ع) در مشهد

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

مراسم عزاداری عاشورای حسینی (ع) با حضور پر شور مردم در مشهد مقدس برگزار شد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸