چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی بررسی می شوند

چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی بررسی می شوند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ آبان ۱۳۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به همه گیری ویریوس کرونا و در راستای توسعه آموزش مجازی، دانشگاه علوم پزشکی اراک وبینار کشوری چالش های اخلاقی در آموزش پزشکی مجازی را برگزار می کند. این برنامه ویژه اعضای هیات علمی است و ۱۲ آبان ۹۹ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

موضوعاتی از جمله «ویژگی های آموزش مجازی»، «حرفه مندی و خصایص اخلاقی اساتید و مدرسان»، «آموزش مجازی و مالکیت معنوی»، «آموزش مجازی و عدالت آموزشی»، «آموزش مجازی، چالش های موجود در فرایند ارزیابی و ارزشیابی مدرسین و فراگیران» در این وبینار مطرح می شود.

همچنین موضوعاتی از جمله «آموزش مجازی و سلوک دانشجویی در عرصه یادگیری و ارزیابی» و «آموزش مجازی و حریم خصوصی» از سوی اساتید مورد بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه اساتید دانشگاه های علوم پزشکی اراک، شهید بهشتی، قم، تبریز و ایران مشارکت دارند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز