گفت وگوی رحمان و مدودف در باره مرگ نوزاد تاجیک

بی بی سی فارسی - ۸ آبان ۱۳۹۴

رئیس جمهوری تاجیکستان از نخست وزیر روسیه خواسته است که مرگ مرموز یک نوزاد تاجیک در شهر سن پیترزبورگ به طور منصفانه تحقیق شود و عاملان احتمالی این حادثه به مجازات برسند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۸ آبان ۱۳۹۴